1. Головна
  2. /
  3. Підвищення фахової майстерності

Підвищення фахової майстерності

Учитель живе доти, доки він вчиться, тільки-но він перестає вчитися,

у ньому помирає вчитель

 К.Д.Ушинський

Підвищення професійної компетентності педагога – запорука підвищення якості освіти

Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Наша робота супроводжується постійним спонуканням до творчості, жоден учитель не застосовує загальновідомі методики без свого відтінку, свого наголосу. Педагогічний колектив закладу, розуміючи важливість і складність проблем, що постають перед ним, працює над удосконаленням навчально-виховного процесу, над формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності. Адже учитель – людина публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, учнів, батьків і навіть пересічних громадян.

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення

Підвищенню компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка тримається на трьох китах:

– самоосвіта;

– курсова перепідготовка;

– участь у методичній роботі.

Структура процесу самовдосконалення складається з 4-ох етапів:

– самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес самовдосконалення;

– планування та вироблення програми самовдосконалення;

– безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, пов’язаних із роботою над самим собою;

– самоконтроль та самокорекція цієї діяльності.

Професійне самовдосконалення педагога здійснюється через самоосвіту активну участь у різноманітних методичних заходах, що проводяться в навчальному закладі чи в районі, області, та самовиховання.

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 р